Algemene voorwaarden

Dit zijn de servicevoorwaarden van geheimneuken.com, een service aangeboden door Skyloop Digital Ltd ('wij', 'ons' of 'De onze)'). We raden je aan om de Servicevoorwaarden aandachtig te lezen, zodat je de rechten en verplichtingen die u heeft met betrekking tot uw gebruik van de Dienst.

1. Definities

1.1 In deze Servicevoorwaarden worden de volgende termen, aangegeven met een hoofdletter, enkelvoudig of meervoudig, heeft de volgende betekenis:
Account - uw persoonlijke omgeving op onze Website waarmee u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van de Service;
Overeenkomst - de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Service;
Inhoud - alle informatie, gegevens, materiaal of andere inhoud, inclusief maar niet beperkt tot pornografische inhoud, grafische visuele afbeeldingen van seksuele activiteit en naaktheid, die we beschikbaar hebben gesteld aan Gebruikers via de Website;
IE-rechten - alle intellectuele eigendomsrechten en bijbehorende rechten, inclusief auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, evenals rechten op knowhow;
Service - de digitale Fantasy-chatservice voor volwassenen die fictieve profielen bevat. De Dienst is toegankelijk via de Website via een persoonlijk Account;
Gebruiker - de natuurlijke persoon die de Dienst gebruikt), ook wel 'u' of 'uw' genoemd;
Gebruikersinhoud - alle informatie, (persoonlijke) gegevens of materiaal of andere inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's en afbeeldingen, ingediend door een Gebruiker via de Service;
Website - de website geheimneuken.com inclusief alle onderliggende webpagina's.

2. Algemeen

2.1 We hebben het recht om deze Servicevoorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht. De meest actuele versie van de Servicevoorwaarden is te vinden op de Website. Wijzigingen of aanvullingen zullen tijdens het gebruik van de Dienst onder uw aandacht worden gebracht. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Servicevoorwaarden, uw enige optie is om de Overeenkomst te beëindigen conform artikel 10.2.

2.2 We kunnen onze rechten toewijzen of prestaties onder deze overeenkomst delegeren zonder uw toestemming. Jij zal uw rechten niet toewijzen of uw prestaties onder deze overeenkomst delegeren zonder eerst het verkrijgen van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Account

3.1 Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst, moet u zich registreren voor een Account op de Website. Tot registreren, moet u het registratieproces voltooien door ons de juiste informatie te verstrekken zoals vermeld via het inschrijfformulier. U moet ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. Je mag niet aanmaken een Account op naam van een derde.

3.2 U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw Accountgegevens. U bent verplicht om stel ons onmiddellijk op de hoogte zodra u merkt of vermoedt dat uw Account in handen is gevallen van: onbevoegden, onverminderd uw eigen verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld uw wachtwoord wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met de ongeoorloofd gebruik van uw Account.

3.3 We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u: enige bepaling van deze Servicevoorwaarden heeft geschonden of dat uw gedrag of Gebruikersinhoud de neiging heeft om onze reputatie en goodwill schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, mag u niet opnieuw registreren voor onze Diensten. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om te voorkomen dat: verdere inschrijving.

4. De dienst

4.1 De Website kan ongecensureerd seksueel expliciet materiaal bevatten dat niet geschikt is voor minderjarigen. Alleen volwassenen die ten minste 18 jaar oud zijn en meerderjarig zijn waar ze wonen, hebben hier toegang toe Website. Als u niet aan deze leeftijdsvereisten voldoet, mag u deze website niet bezoeken en moet u de gebruik van de Website en/of Dienst. Door de Service te gebruiken, garandeert u dat:

4.1.1. U bent ten minste 18 jaar oud, heeft de meerderjarige leeftijd bereikt waar u woont en heeft de rechtsbevoegdheid om een ​​Overeenkomst aan te gaan;
4.1.2 Je bent niet beledigd door pornografische inhoud, inclusief grafische visuele afbeeldingen van seksuele activiteit en naaktheid;
4.1.3 U erkent dat de profielen op de Website fictief zijn en alleen zijn gemaakt om: berichten uitwisselen met gebruikers en daarom echte ontmoetingen met deze fictieve profielen zijn daarom niet mogelijk;
4.1.4 U gebruikt de Service vrijwillig en voor uw eigen persoonlijke plezier;
4.1.5 Uw gebruik van de Service is niet verboden of beperkt door uw rechtsgebied;
4.1.6 U hebt voldaan aan en zult blijven voldoen aan de wetten van het rechtsgebied van waaruit: u toegang krijgt tot de Service;
4.1.7 Alle gebruikersinhoud die u indient wanneer u zich registreert voor een account, is correct en u zult werk onmiddellijk alle informatie en gegevens bij die u verstrekt die later onnauwkeurig worden;

4.2 De Service wordt geleverd op een "as-is" en "as available" basis. We garanderen niet dat toegang tot, of gebruik van, zal de Dienst ononderbroken en vrij van fouten zijn. We sluiten uitdrukkelijk alle expliciete en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot aan degenen met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en correctheid van de Dienst.

4.3 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die door u zijn genomen op basis van de Inhoud in de Onderhoud.

4.4 De Website kan advertenties, promoties of links naar andere websites, bronnen en aankoopmogelijkheden van derden. Wij bieden deze advertenties, promoties en links alleen voor u ter informatie. Als u deze advertenties, promoties of links opent, is het mogelijk dat u: doorverwezen naar websites van derden. Deze websites van derden hebben hun eigen Servicevoorwaarden zoals: evenals een privacy- en beveiligingsbeleid, dat kan verschillen van het onze. Onze weergave van advertenties, promoties, of links naar websites van derden betekent geen goedkeuring door ons van een van de inhoud, informatie, websites of bronnen van derden.

5. Gebruikersinhoud

5.1 U mag Gebruikersinhoud plaatsen wanneer u de Dienst gebruikt. U mag echter geen Gebruikersinhoud plaatsen die: onwettig en/of onrechtmatig, inclusief Gebruikersinhoud die:

5.1.1 Bevat krachttermen of taal die als beledigend kunnen worden beschouwd of die waarschijnlijk tot intimidatie, verontrusting, een andere persoon intimideren, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
5.1.2 Is obsceen of kan op een andere manier de menselijke waardigheid aantasten (inclusief bestialiteit, kinderpornografie en incest);
5.1.3 Beledigend, beledigend of bedreigend is, of racisme, seksisme, haat, onverdraagzaamheid of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu;
5.1.4 Verzoekt geld van, of is bedoeld om andere gebruikers van de Service te bedriegen;
5.1.5 Stimuleert elke illegale activiteit, waaronder prostitutie, terrorisme, het aanzetten tot rassenhaat, of de indiening daarvan op zich neerkomt op het plegen van een strafbaar feit;
5.1.6 Is lasterlijk, lasterlijk, of promoot informatie die onjuist of misleidend is, of anderszins verwerpelijk;
5.1.7 Heeft betrekking op commerciële activiteiten, waaronder verkoop, wedstrijden, sweepstakes, reclame, piramide schema's, links naar andere websites of premium telefoonnummers;
5.1.8 Omvat de verzending van "junkmail", "kettingbrieven" of "spam" (of "spimming", "phishing", "trollen" of soortgelijke activiteiten);
5.1.9 Toont een andere persoon, die is gemaakt of verspreid zonder toestemming van die persoon;
5.1.10 Bevat pagina's met beperkte of alleen wachtwoordtoegang, of verborgen pagina's of afbeeldingen (die niet zijn gekoppeld aan of vanaf een andere toegankelijke pagina);
5.1.11 Levert materiaal dat mensen uitbuit op een seksuele, gewelddadige of (andere) illegale manier, of vraagt ​​om persoonlijke informatie van iemand jonger dan 18 jaar of meerderjarig;
5.1.12 Biedt instructieve informatie over illegale activiteiten, waaronder het illegaal maken of kopen wapens of drugs; iemands privacy schenden; of het verstrekken, verspreiden of creëren van computervirussen;
5.1.13 Bevat spyware; adware; malware; ransomware; virussen; corrupte bestanden; wormprogramma's of andere kwaadaardige code ontworpen om de functionaliteit van software te onderbreken, beschadigen of beperken, hardware, telecommunicatie, netwerken, servers of andere apparatuur; Trojaanse paard; of enig ander materiaal ontworpen om gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, te verstoren, ten onrechte te onderscheppen of te onteigenen hetzij van de website of anderszins;
5.1.14 Geeft informatie of gegevens waar u op grond van de wet of op grond van contractuele of fiduciaire relaties, inclusief interne, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie;
5.1.15 Verstoort de normale dialoogstroom, zorgt ervoor dat een scherm sneller "scrollt" dan andere gebruikers kunnen type, of heeft een andere negatieve invloed op het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan realtime uitwisselingen;
5.1.16 Vraagt ​​wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van: andere gebruikers, of de persoonlijke informatie van iemand anders verspreidt zonder zijn of haar toestemming;
5.1.17 Biedt geld of een andere vergoeding in ruil voor seks;
5.1.18 Promoot een illegale of ongeautoriseerde kopie van andermans auteursrechtelijk beschermd werk, inclusief: het verstrekken van illegale computerprogramma's of koppelingen ernaar, het verstrekken van informatie om te omzeilen door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiligingsapparaten, of het verstrekken van illegale afbeeldingen, audio of video, of koppelingen naar: illegale afbeeldingen, audio of video; of
5.1.19 Zelf, of het plaatsen waarvan, inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief: intellectuele eigendomsrechten en rechten van privacy en publiciteit.

5.2 Elk gebruik van de Dienst is op eigen risico en verantwoordelijkheid. We hebben geen kennis van en/of interferentie met de Gebruikersinhoud die door u beschikbaar wordt gesteld door het gebruik van de Dienst. Jij zijn als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor Gebruikersinhoud die u verstrekt. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij dat niet doen enige invloed hebben op de Gebruikersinhoud die door middel van de Dienst wordt geüpload.

5.3 U erkent dat elke persoon die de Service gebruikt, alle Gebruikersinhoud die u op de Website plaatst, kan bekijken. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen controle hebben over, het gebruik door andere gebruikers van enige informatie die u over uzelf verstrekt op of via de Website.

5.4 De Dienst is alleen voor persoonlijk gebruik. U zult de Service niet gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief (1) adverteren of een andere gebruiker vragen om producten of diensten te kopen of verkopen die we niet aanbieden, of (2) anderen vragen om feesten of andere sociale of netwerkfuncties bij te wonen voor: commerciële doeleinden.

5.5 Hoewel we geen verantwoordelijkheid aanvaarden om de Service te controleren op ongepaste Gebruikersinhoud of ongepast gedrag, als we ervoor kiezen om dit te doen, zijn we niet aansprakelijk voor enige actie of inactiviteit voor transmissies, communicatie of inhoud geleverd door een Gebruiker of derde partij.

5.6 We kunnen de gebruikersinhoud die u uploadt of indient bij de ., verwijderen, bewerken, beperken of blokkeren Website op elk moment zonder kennisgeving. We zijn niet verplicht om uw gebruikersinhoud weer te geven, controleer de juistheid van Gebruikersinhoud, of het gebruik van de Service door u of andere Gebruikers controleren. Als we ons bewust worden van een schending van dit artikel 4, kunnen we passende juridische stappen tegen u ondernemen, inclusief het verwijderen van de gebruikersinhoud van de Website en het beëindigen of opschorten van uw Account.

6. Interactie met andere gebruikers

6.1 We kunnen op elk moment het aantal berichten beperken dat u op elk moment naar andere gebruikers kunt sturen periode naar een getal dat wij passend achten.

6.2 We voeren geen criminele achtergrondcontroles uit op Gebruikers. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de dienst. We doen niet: (1) monitoren de activiteit van gebruikers, (2) screenen of gebruikers interviewen, (3) of de juistheid van verklaringen van gebruikers verifiëren. We maken er geen garantie over het gedrag van gebruikers of degenen die namens hen handelen. We raden u aan om redelijke voorzorgsmaatregelen in alle communicatie, vergaderingen of interacties met andere gebruikers van de service.

6.3 U zult de persoonlijke informatie van een andere Gebruiker niet gebruiken, tenzij uw gebruik overeenkomt met het doel van de Service om mensen elkaar te laten ontmoeten. U zult de informatie van andere gebruikers niet voor commerciële doeleinden gebruiken doeleinden, spammen, lastigvallen of onwettige bedreigingen uiten. Organisaties, bedrijven of bedrijven zullen de Website of haar Diensten voor geen enkel doel gebruiken.

6.4 We kunnen testprofielen maken om de functionaliteit van onze Service en Website te testen om de service te verbeteren kwaliteit voor onze gebruikers.

6.5 U mag geen persoonlijke contact- of bankgegevens delen op uw individuele profiel pagina door uw account, of het nu over u of een andere persoon gaat, inclusief namen, thuisadressen, zip codes, telefoonnummers, e-mailadressen, URL's en creditcard-/betaalkaart- of andere bankgegevens. Als u ervoor kiest om persoonlijke informatie over uzelf aan andere gebruikers bekend te maken, doet u dit op eigen risico.

7. Digital Fantasy-chatservice

7.1 De Dienst is een digitale Fantasy-chatdienst voor volwassenen. De profielen zijn uitsluitend bedoeld voor de vermaak van gebruikers. De interactie tussen de gebruiker en andere profielen kan het echte leven simuleren discussie en rollenspel om de toepasselijke fantasie te vervullen. De Dienst is echter geen datingplatform, en het is niet mogelijk om de fictieve profielen persoonlijk te ontmoeten.

7.2 De Website is uitsluitend ontworpen voor volwassen plezier en om realistisch rollenspel te simuleren door te chatten binnen een beveiligde digitale omgeving met animators die niet apart zijn geïdentificeerd voor de vermaak van de gebruiker.

7.3 De Website gebruikt fictieve profielen voor het testen van gedrags-/sociale studies en voor digitale fantasie chat doeleinden. De profielen die op de Website worden geplaatst zijn fictief en worden geassocieerd met deze digitale Fantasie chatservice.

7.4 Deze digitale Fantasy-chatservice maakt deel uit van onze inspanningen om het gesprek met Gebruikers te stimuleren om verdere en bredere deelname aan de Diensten aanmoedigen.

7.5 Berichten van onze digitale Fantasy-chatservice kunnen automatisch worden gegenereerd zonder mensen betrokkenheid, en externe contractanten die door ons zijn ingehuurd of gecontracteerd, kunnen berichten genereren of correspondentie vanaf dat moment.

7.6 U erkent dat de Inhoud in de digitale Fantasy-chatserviceprofielen niet: betrekking hebben op een werkelijke persoon, maar zijn alleen opgenomen voor digitale amusementsdoeleinden. Niets bevatte in elk digitaal Fantasy-chatserviceprofiel is bedoeld om een ​​echt persoonlijk leven te beschrijven of erop te lijken of dood. Elke overeenkomst tussen beschrijvingen van gebruikersprofielen van digitale fantasie en een persoon is puur toevallig.

7.7 Bij een of meer gelegenheden kunnen digitale fantasieprofielen contact opnemen met gebruikers via door de computer gegenereerde berichten om verdere of bredere deelname aan de Dienst aan te moedigen. Deze berichten kunnen worden verzonden aan meerdere gebruikers tegelijk.

7.8 U erkent dat er nooit een fysieke ontmoeting zal plaatsvinden tussen u en de individuen het aanbieden van onze digitale Fantasy-chatservice en dat de uitwisseling van berichten voor digitaal is amusementsdoeleinden, evenals om verdere of bredere deelname aan de Service aan te moedigen. Wij doen kan niet garanderen dat u een reactie ontvangt op elk bericht dat u naar een digitale fantasiegebruiker of een ander verzendt andere gebruiker.

8. IP-rechten

8.1 Wij en/of onze licentiegevers behouden alle IE-rechten met betrekking tot de Dienst, de Website en de Content. Niets in de Overeenkomst vormt de overdracht van IE-rechten van ons aan u.

8.2 U behoudt de IE-rechten met betrekking tot uw Gebruikersinhoud. Je erkent en accepteert dat door te maken de Gebruikersinhoud die beschikbaar is via de Dienst, verleent u ons automatisch en gratis een onbeperkt, wereldwijd, onherroepelijk, kosteloos, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om te reproduceren, distribueren, herdistribueren, wijzigen, vertalen, aanpassen, afgeleide werken voorbereiden, weergeven en anderszins gebruiken alle of een deel van de Gebruikersinhoud, met alle middelen, voor zover dit vereist is in de context van het verlenen van de Dienst en/of onze zakelijke activiteiten.

8.3 U verklaart en garandeert dat u over alle rechten beschikt om de licentie te verlenen zoals bepaald in artikel 8.2, zonder inbreuk te maken op of inbreuk te maken op rechten van derden, inclusief maar beperkt tot privacyrechten, publiciteitsrechten, IE-rechten of andere eigendomsrechten. U vrijwaart ons voor eventuele schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met vorderingen van derden op basis van het argument dat de Gebruikersinhoud beschikbaar door u met behulp van de Service op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden (inclusief, hoewel niet) beperkt tot eventuele IE-rechten) en/of anderszins onrechtmatig is.

9. Betaling & bedenktijd

9.1 U moet digitale tegoeden kopen, ook wel "tegoeden of tokens" genoemd, om toegang te krijgen tot sommige functies en Diensten die beschikbaar zijn op de Website, zoals het verzenden van berichten naar andere Gebruikers. Daarnaast kun je een "gold", "premium" en/of "platina"-lidmaatschap kopen om toegang te krijgen tot extra functies.

9.2 Aangekochte credits verliezen hun geldigheid 3 maanden nadat ze zijn gekocht. Bij het uitgeven van kredieten, De vroegst gekochte credits worden uitgegeven voordat de recenter gekochte credits worden uitgegeven.

9.3 Als u een terugvordering initieert of op een andere manier een door u gedane betaling ongedaan maakt met de door u gekozen betaling methode die ongeldig is, kunnen we uw account beëindigen en uw toegang tot de service blokkeren. In daarnaast houden wij u aansprakelijk voor alle extra kosten voor terugboekingen en het terugboekingsproces als u terugboeken zonder geldige reden.

9.4 Credits die zijn gekocht en niet zijn gebruikt, kunnen binnen 14 dagen worden terugbetaald. Als we u een terugbetaling geven, zullen we zal de terugbetaling uitvoeren in de vorm van een tegoed op de creditcard die u voor uw aankoop heeft gebruikt. We zullen niet terugbetalingen doen in de vorm van contant geld, cheques of gratis diensten, tenzij wettelijk vereist. Stuur een e-mail naar [email protected] – We zullen uw verzoek binnen 5 werkdagen behandelen.

9.5 Alle tegoeden en lidmaatschappen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan andere personen of Gebruikers.

10. Beëindiging

10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan vanaf de datum dat Gebruiker deze Servicevoorwaarden heeft geaccepteerd en zal: blijven volledig van kracht totdat ze in overeenstemming hiermee worden beëindigd.

10.2 U kunt op elk moment en zonder kennisgeving de Overeenkomst beëindigen door uw Account te verwijderen. Uw Account wordt dan direct verwijderd en u ontvangt hiervan een bevestiging. Uw . verwijderen Account is in ieder geval permanent en omvat ook uw Gebruikersinhoud.

10.3 Niettegenstaande eventuele andere rechten, hebben wij het recht om tijdelijk of permanent in te trekken of op te schorten uw toegang tot de Service, ook als u deze Servicevoorwaarden, toepasselijke wetten en regelgeving of anderszins onrechtmatig handelen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anders is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd vanwege de gebeurtenis die aanleiding geeft op schadevergoeding of, indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, op een bedrag gelijk aan de door u betaalde vergoedingen onder de Overeenkomst gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de datum waarop de gebeurtenis die aanleiding geeft tot: schade is ontstaan, met een maximum van € 500,- (vijfhonderd euro).

11.2 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of schade aan (Gebruikers)inhoud, winstderving en omzetderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen, of enig ander soortgelijk financieel verlies of verlies van goodwill of reputatie, schade als gevolg van: vorderingen van derden of andere incidentele, indirecte, punitieve of exemplarische schade van welke aard dan ook, is uitgesloten.

11.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden gezamenlijk voor aan ons gelieerde ondernemingen, hun management, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers, die te allen tijde een beroep kunnen doen op de bepalingen van dit artikel voor hun eigen voordeel.

11.4 Er bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij u ons onmiddellijk nadat deze schade heeft geleden schriftelijk op de hoogte stelt is ontstaan. Elke vordering tot schadevergoeding jegens ons vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan ​​van de vordering.

12. Vragen of klachten

12.1 In het geval van een vraag of klacht kunnen Gebruikers een e-mail sturen naar [email protected] In de bij een ingediende klacht zullen wij de klacht beoordelen en, indien de klacht gegrond is, wij kunnen besluiten tot (gedeeltelijke) restitutie van gekochte credits.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 Deze Servicevoorwaarden en de Overeenkomst worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door: en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland.

13.2 Partijen komen overeen dat alle acties en/of procedures die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden of de Overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Engeland.

13.3 Dit artikel laat onverlet de bescherming die u geniet op grond van het dwingend recht van uw land van verblijf

WETTELIJKE WAARSCHUWING: